> Struktura Ogranizacyjna

Struktura Ogranizacyjna

Stanowiskami organizacyjnymi w szkole są:

dyrektor szkoły
wicedyrektor

Na czele kierownictwa szkoły stoi dyrektor szkoły, któremu podlegają:

wicedyrektor
kadra pedagogiczna
pracownicy administracyjni i obsługi

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:32:55.
Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:32:55
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl